Privacyverklaring TBandsma.nl | Terschelling Online

Privacyverklaring TBandsma.nl | Terschelling Online

Privacyverklaring

Doel van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is het versterken en uitbreiden van privacyrechten, het scheppen van meer verantwoordelijkheden voor organisaties en het creëren van dezelfde (stevige) bevoegdheden voor alle Europese privacytoezichthouders. Wat de AVG voor u als bezoeker van onze site precies inhoudt leest u hieronder.

Persoonsgegevens

TBandsma.nl | Terschelling Online verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van contact formulier

  • Voornaam
  • achternaam
  • E-mailadres

Doel verwerken persoonsgegevens

TBandsma.nl | Terschelling Online verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • het contact hebben over diensten die aangeboden worden via TBandsma.nl

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

TBandsma.nl | Terschelling Online bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

TBandsma.nl | Terschelling Online verstrekt onder geen beding gegevens aan derden.

Cookies

TBandsma.nl | Terschelling Online gebruikt een aantal cookies of vergelijkbare technieken. Dit doen wij om de gebruikerservaring van de site te optimaliseren.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

TBandsma.nl | Terschelling Online neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op.